STRIJKMOLEN D

Oudorp  

"Oudorp is een heel oud dorpje."Oudorp is een dorp in de gemeente Alkmaar in de provincie Noord-Holland. Sinds het in 1972 geannexeerd is, is het ook een wijk van Alkmaar.  Het dorp kende in 2020 ruim vierduizend inwoners.


Het is een heel oud dorpje met al in 950 een kerkje. In de vroege middeleeuwen behoorde Oudorp tot West-Friesland maar was mede door de ligging zo vlak bij Alkmaar, sterk verbonden met Holland en de Hollandse graven.

Zij laten aan het einde van de dertiende eeuw een weg van Holland naar West-Friesland aanleggen. Langs deze weg bouwden ze drie dwangburchten, waarvan twee in Oudorp, om de invallen van de West-Friezen te stoppen.

Toen in 1280 de Hollanders de beslissende slag tegen de West Friezen wonnen dreigde men Oudorp met de grond gelijk te maken zoals het naastgelegen Vronen (het latere Sint Pancras) ook was overkomen. Gelukkig kwam Oudorp er genadig af. Het dorp hoefde geen boete te betalen. Daarna is het eeuwenlang een rustige plattelandsgemeente geweest.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1573 vond het beleg van Alkmaar plaats, waarbij de Spaanse legeraanvoerder Don Frederik zijn hoofdkwartier in Oudorp vestigde. Ook het merendeel van zijn leger werd daar gehuisvest. Na het ontzet op 8 oktober en het vertrek van de Spanjaarden, verwoesten de Geuzen Oudorp. Enkele jaren later werd het dorp herbouwd met ditmaal de nadruk op het noordelijke deel.

Het graven van de Nieuwe Vaart in 1625 had belangrijke consequenties voor Oudorp. De waterhuishouding van Oudorp en omstreken veranderde radicaal en de vaart werd een belangrijke vervoersader voor Alkmaar en omgeving.


Het dorp bleef daarna een kleine landelijke gemeente, tot het in de twintigste eeuw  in de vaart der volkeren werd opgestuwd. Het werd een gemeente waarin naar verhouding grote uitbreidingen plaatsvonden om de groei van, voornamelijk, de bevolking van buurgemeente  Alkmaar op te vangen.

Dat leidde, na meerdere vergeefse pogingen, waarbij de oudorpers hevig zich verzetten, uiteindelijk in 1972 tot annexatie door de stad Alkmaar.