STRIJKMOLEN D

Gras


"Steeds minder kort gemaaid gras."De grootste bedreiging voor de bij is gebrek aan voedsel en (voor de wilde bij) gebrek aan nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen. Bijen worden niet blij van gazons, tuinen met voornamelijk tegels of bermen zonder bloemen. Ook de vele weilanden die zorgen voor eiwitrijk hooi voor op stal staande koeien zijn als het ware een woestijn voor bijen.

Omdat je, als je de wereld wilt veranderen, altijd bij jezelf moet beginnen, keken we naar ons molenerf.


Het grootste gedeelte bestond altijd uit kort gemaaid gras. Tom was er, vooral in het voorjaar en de zomer een aantal uren per week druk mee om het te maaien.

Een paar jaar geleden namen we, met mede het idee van tijdwinst in het achterhoofd, de beslissing om het gras in de boomgaard niet meer kort te houden. We lazen dat, als je het (lange) gras één of twee keer per jaar maait en weghaalt, de grond verarmt en dat daardoor de plantdiversiviteit toeneemt. Nog een voordeel dus! De wuivende grassen zijn dus nu al een paar jaar een welkome aanwinst in de boomgaard.

Toen de bijenkasten op het erf kwamen, was dat de reden om nog eens kritisch rond te kijken en besloten we ook het grootste gedeelte van het overgebleven korte gras lang te laten groeien en één keer per jaar te maaien.