STRIJKMOLEN D

Vogels  


"Je wordt vanzelf een vogelaar!"Heel veel vogels wonen niet op het erf, maar zijn daar wel vaak te vinden.

Veel watervogels zwemmen langs de molen en komen gras eten. Anderen broeden in de natuur rondom de molen en komen fourageren.

De merel vreet onze bessen op en als dank daarvoor verzorgt hij een ochtend- en een avondconcert.

Onze wieken zijn ook heel aantrekkelijk om veilig rond te kunnen kijken en dan heb ik het nog niet eens over de ochtend-gans op de kap die ons (bijna) elke ochtend wakker maakt met geschreeuw. Bijna zo hinderlijk, maar toch ook elegant zijn de aalscholvers die op de bovenste wiek met gespreidde vleugels zich drogen in de wind. Jammer dat ze tegelijkertijd de hele molen onderschijten.

Aalscholver Phalacrocorax carbo   met in het midden de poep op de wiek.

Kievit Vanellus vanellis

Paul van Beckum

Kuifeend Aythya fuligula