STRIJKMOLEN D

Molentaal
Het is als rooksignalen of scheepsvlaggen...De molenaar kan met de wieken van de molen iets aan de omgeving duidelijk maken. Dat er een baby geboren is of dat er iemand overleden is bijvoorbeeld. Vreugde of rouw.

Die molentaal is niet overal hetzelfde en sommige dingen zijn heel plaatsgebonden. De Zaanstreek bijvoorbeeld heeft wat dat betreft een rijke traditie.

Bij grote gebeurtenissen, zoals een huwelijk bijvoorbeeld, werden de wieken ook uitbundig versierd. Dat gebeurt nog uiterst zelden, de foto hierboven is van de vijenzeventigste verjaardag van Jan Harmsen, de vader van Joan, op 9 juli 2006. Die grote houten borden bovenin krijgen was heel wat moeilijker dan we dachten!

Rouw


De wieken zijn "gaand", dat wil zeggen: de onderste wiek is het lijf van de molen net gepasseerd.

De molen wordt zo gezet als er iemand overleden is of bij herdenkingen.

Vreugd


De wieken zijn "komend", dat wil zeggen: de onderste wiek is bijna bij het lijf van de molen.

De molen wordt zo gezet bij alle vreugdevolle gebeurtenissen en feesten.

Korte rust


De wieken staan helemaal recht.

Bij deze stand is de molen het snelst weer opgezeild. Dus je kan direct met draaien beginnen.

Lange rust


De wieken staan in het kruis.

Als de molenaar voorziet dat de molen langere tijd niet zal draaien, worden de wieken in deze stand gezet.

Het water blijft zo minder op de roeden staan en de kans op blikseminslag is iets kleiner.