STRIJKMOLEN D

"Eén van de oudste wegen van West-Friesland."


De Munnikenweg bij Alkmaar loopt vanaf de Frieseweg – een stukje van de Omringdijk – naar Oudorp, langs nieuwbouw van de stad Alkmaar en het natuurgebied de Oudorperpolder.

De oude weg met klinkers (kinderkopjes) is in zijn geheel tot monument verklaard. Weinig wijst er nu op dat de Munnikenweg in de Middeleeuwen van groot strategisch belang was en meermalen het toneel van grote vechtpartijen is geweest.


In 1272 probeerde Floris V vol van jeugdige overmoed met een uitval vanuit Alkmaar de West-Friezen te verslaan, die zijn vader Willem II hadden vermoord. Zijn leger trok door het moerassige gebied en bij Vrone (het latere Sint Pancras) werd een bloedige veldslag geleverd. Floris moest de aftocht blazen.

Vanaf kasteel Torenburg, wat zijn vader rond 1250 had laten bouwen, liet hij een dijk aanleggen naar de Vronergeest, zodat hij sneller zijn soldaten kon verplaatsen. Deze dijk, de huidige Munnikenweg, zal hernoemd zijn naar een karmelieter klooster, dat er eens heeft gestaan.


De Munnikenweg  

Langs de Munnikenweg werden toen de kastelen Middelburg en Nieuwburg gebouwd. Van de drie kastelen is al in de veertiende eeuw de Torenburg afgebroken. De beide andere kastelen bleven nog bestaan tot de zestiende eeuw, toen ze ernstige schade opliepen bij een plundertocht in 1517 door Grote Pier en zijn Gelderse Friezen en werden in 1525 afgebroken.

De kasteelterreinen zijn vandaag de dag goed herkenbaar vanaf de Munnikenweg.

X

Plek waar vroeger kasteel Nijenburg stond

Plek waar vroeger kasteel Middelburg stond

Munnikenweg