STRIJKMOLEN D

Ambacht Molenaar UNESCO Immaterieel Erfgoed  


"De erkenning van het molenaarsvak, dat is het."
Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven.

Eind zestiger jaren van de vorige eeuw is een kleine groep van enthousiaste molenliefhebbers gestart met het organiseren van een opleiding tot vrijwillig molenaar. In 1972 is hier het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) uit voorgekomen. In de loop der jaren zijn er al meer dan tweeduizend molenaars opgeleid. Hierdoor is het mogelijk dat vele honderden molens weer regelmatig draaien.2012

Nederland heeft het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en museumobjecten. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven.


2013

Door de krachten te verenigen hebben Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders het ambacht van molenaar voorgedragen voor de Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Door de toekenning van deze status, werd het molenaarsambacht

erkend als immaterieel erfgoed.


2015

De minister van Cultuur besloot het ambacht Molenaar als eerste erfgoed te nomineren voor de UNESCO-lijst.


2017

Even na zevenen op donderdagochtend 7 december heeft de UNESCO vergadering in Jeju, Zuid-Korea, het ambacht molenaar op de lijst geplaatst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Vier molenaars waren afgereisd naar Zuid-Korea. (Vertegenwoordigers van de vier molenorganisaties.)

Dezelfde donderdag was er een feestje/persmoment in Krijtmolen D'Admiraal in Amsterdam Noord. Hier waren vele molenaars en afgevaardigden van de vier verenigingen die aan de wieg van de nominatie hadden gestaan bijeen. Er was contact met de molenaars die in Zuid-Korea verbleven. Minister van Engelshoven sprak de molenaars toe in een videoboodschap. Daarnaast waren er speeches van de Directeur Generaal van het ministerie van OC&W mevrouw Wolfensberger, Saskia van Oostveen van het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed Nederland en de vier voorzitters van de molen(aar)verenigingen. De landelijke pers was goed vertegenwoordigd met onder meer het NOS Journaal en het Radio 1 journaal.